Reklamacje i zwroty

Wyszukaj produkt, dział lub producenta:

REKLAMACJE I ZWROTY

ADRES KORESPONDENCYJNY

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem:

“TECHNAR” S.C. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI MARTA I KRZYSZTOF STĄCEL

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres “TECHNAR” S.C. PRODUKCJA HANDEL USŁUGI MARTA I KRZYSZTOF STĄCEL, ul. Tysiąclecia 3, 37 – 200 Przeworsk, na adres poczty elektronicznej: technar.serwis@onet.pl, numer telefonu +48 537 077 929.
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

INFORMACJA O UNIJNEJ PLATFORMIE INTERNETOWEJ ODR

Za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) Komisja Europejska zapewnia bezpieczniejsze i sprawiedliwsze zakupy przez internet poprzez dostęp do narzędzi rozstrzygania sporów o wysokiej jakości.

Jeżeli przebywasz w UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie, możesz skorzystać z platformy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania swojego problemu konsumenckiego, omówienia rozwiązania twojego problemu bezpośrednio ze sprzedawcą lub zaakceptowania organu rozstrzygającego spory, który zajmie się twoją sprawą.

Platforma ODR nie jest powiązana z żadnym sprzedawcą. Możesz skorzystać z platformy ODR we wszystkich językach UE, a także w języku islandzkim i norweskim.

X